Aktualizacja PRINCE2® 2017

 • Informacje
  o aktualizacji
 • Kluczowe zasoby
 • My PRINCE2

W 2017 roku firma AXELOS zaktualizowała wytyczne dotyczące metodyki PRINCE2 oraz wprowadziła nowe egzaminy Foundation i Practitioner. Razem tworzą one aktualizację PRINCE2 2017 i stanowią pierwszą dużą zmianę tej metodyki od 2009 r.

Ta ważna aktualizacja umacnia niezachwianą reputację metodyki PRINCE2 w zakresie najlepszych praktyk zarządzania projektami. Jak zawsze, koncentruje się ona na elementach zapewniających sukces projektów.

Zamów podręcznik PRINCE2 – Skuteczne zarządzanie projektami, wydanie 2017 w sklepie firmy AXELOS.

Jakie są główne zmiany?

W maju 2017 roku firma AXELOS opublikowała zaktualizowaną wersję wytycznych dotyczących metodyki PRINCE2. Ta poprawiona wersja metodyki PRINCE2 potwierdza skuteczność uznanego podejścia do zarządzania projektami, którego całościowa struktura składa się z siedmiu zasad, tematów i procesów.

Główne zmiany wytycznych kładą nacisk na:

 • dostosowanie metodyki PRINCE2 do potrzeb organizacji i środowisk projektów;
 • zasady leżące u podstaw metodyki PRINCE2;
 • wyjaśnienie powiązania między tematami a zasadami;
 • zmianę struktury wytycznych dotyczących „Tematów” w celu uwzględnienia konkretnych przykładów dostosowywania;
 • praktyczne zastosowanie metodyki i wytycznych z wieloma przykładami, wskazówkami i poradami;
 • utrzymanie certyfikacji poprzez subskrypcję usługi My PRINCE2.

Metodyka PRINCE2 zawsze opierała się na rzeczywistych doświadczeniach. Aktualizacja PRINCE2 2017 konsoliduje bogatą wiedzę zdobytą w miejscu pracy oraz dostarcza praktyczne, wiarygodne i istotne wytyczne dla wszystkich osób zarządzających projektami we współczesnym środowisku biznesowym.

Dlaczego firma AXELOS zaktualizowała metodykę PRINCE2?

Ta dogłębna aktualizacja metodyki PRINCE2 jest wynikiem zmian wprowadzonych w praktykach biznesowych w ciągu minionej dekady. Odzwierciedla informacje otrzymane od ekspertów stosujących metodykę PRINCE2 we współczesnym dynamicznym środowisku roboczym, gdzie nowe technologie stale zmieniają reguły gry, klienci i interesariusze mają coraz większe oczekiwania oraz gdzie istnieje coraz silniejsza presja, aby osiągnąć więcej mniejszym nakładem środków.

Firma AXELOS podjęła decyzję o zaktualizowaniu metodyki PRINCE2, aby każda osoba zarządzająca projektem mogła w pełni wykorzystać jej możliwości i zagwarantować sukces swojej organizacji.

Co ta aktualizacja oznacza dla mnie?

Firma AXELOS sporządziła szczegółowy dokument zawierający najczęściej zadawane pytania dotyczące aktualizacji. Osoby posiadające aktualny certyfikat Practitioner nie będą musiały przechodzić procesu ponownej certyfikacji do wersji 2017, jednak zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z nowymi materiałami. Najlepszym sposobem, aby to zrobić jest zakup nowej publikacji lub zarejestrowanie się do usługi My PRINCE2 (dostępne w języku angielskim).

Utwórz konto społeczności AXELOS, aby otrzymywać najnowsze informacje oraz aktualizacje dotyczące metodyki PRINCE2 2017 (dostępne w języku angielskim).

Firma AXELOS opracowała te materiały, aby informować w bardziej szczegółowy sposób o aktualizacji PRINCE2 2017. Zdecydowanie zalecamy pobranie, przeczytanie lub obejrzenie tych treści w celu uzyskania najnowszych informacji o zmianach wprowadzonych w metodyce PRINCE2 w 2017 r.

Często Zadawane Pytania o aktualizacji PRINCE2

Wszystkie egzaminy PRINCE2 2017 Practitioner obejmują rejestrację do usługi My PRINCE2

Wszyscy kandydaci zdający egzamin PRINCE2 2017 są uprawnieni do jednorocznej subskrypcji usługi My PRINCE2. Usługa My PRINCE2 jest jednym ze sposobów kontynuowania certyfikacji PRINCE2 2017 Practitioner, a poprzez jej dołączenie do egzaminu firma AXELOS ułatwia kandydatom odnawianie tych certyfikatów.

Kontynuowanie certyfikacji PRINCE2 Practitioner

Certyfikat PRINCE2 Practitioner jest ważny przez trzy lata. Pod koniec trzeciego roku należy ponownie zdać egzamin Practitioner lub można przedłużyć certyfikację poprzez usługę My PRINCE2. Aby przedłużyć aktualny certyfikat za pośrednictwem usługi My PRINCE2, w okresie trzech lat należy spełnić następujące kryteria:

 1. Zarejestrować się w usłudze My PRINCE2 w ciągu trzech miesięcy od zdania egzaminu i kontynuować subskrypcję usługi My PRINCE2, odnawiając ją co roku.
 2. Uzyskać odznakę cyfrową PRINCE2 przyznawaną w ramach usługi My PRINCE2 i odnawiać ją przez okres trzech lat. Kandydaci muszą zdobyć 20 punktów CDP każdego roku we wskazanych kategoriach, aby została ona odnowiona.

Po spełnieniu powyższych kryteriów przyznany zostanie nowy certyfikat, który jest ważny przez kolejne trzy lata.

Sposób aktywowania subskrypcji usługi My PRINCE2

Po zdaniu egzaminu instytucja egzaminacyjna (IE) przeniesie dane kandydata do rejestru kwalifikowanych kandydatów firmy AXELOS. Aby dane znalazły się w tym rejestrze, konieczne jest wyrażenie na to zgody, co można zrobić za pośrednictwem instytucji egzaminacyjnej. Firma AXELOS wyśle bezpośrednio wiadomość e-mail z zaproszeniem do aktywacji subskrypcji usługi My PRINCE2 oraz instrukcjami dotyczącymi odbioru cyfrowej odznaki. W przypadku uczestnictwa w egzaminie PRINCE2 Practitioner 2017 i nie otrzymania zaproszenia, należy nas o tym poinformować pod adresem [email protected].

Dlaczego warto wybrać usługę My PRINCE2?

Usługa My PRINCE2 to elastyczny sposób aktualizowania certyfikacji, który wykracza poza egzamin i pomaga kandydatowi przez całą karierę zawodową. Istnieją również inne dodatkowe korzyści z usługi My PRINCE2, w tym:

 • dostęp do najnowszych najlepszych praktyk w całym naszym portfelu zarządzania projektami;
 • treści pomagające rozwinąć umiejętności zarządzania programami za pośrednictwem naszej certyfikacji MSP;
 • szablony i zestawy narzędzi PRINCE2 pomagające stosować najlepsze praktyki w miejscu pracy;
 • oprogramowanie do zarządzania projektami;
 • wyłączny dostęp do praktycznych wskazówek, wiadomości i dokumentów dyskusyjnych.

Po roku opłata za usługę My PRINCE2 będzie wynosiła 50 GBP plus VAT na rok.

Dowiedz się więcej o usłudze My PRINCE2 (dostępne w języku angielskim).